יושירו שורין-ריו

קראטה ארה”ב

בישראל

בנווה ימין


יושירו נווה קראטה דוג’ו


 

Mission Statement


To propagate the art of Shorin-Ryu Karate USA, its kata and techniques,

as handed down by our founder Grand Master Ansei Ueshiro.


To preserve and protect the history, traditions, methods and integrity of Shorin-Ryu Karate USA.


To develop students to their maximum potential in body, mind and spirit; through courtesy, propriety, self-discipline and the ecstasy of hard work fostered by our dojo -- the sacred training halls -- of Shorin-Ryu Karate USA. 

Welcome

ברוכים הבאים


You may use 
the navigation menu 
at the top of this page
to find more information

For further information 
you may contact:

Sensei David Tamir 
at tel. 054-283-3777 or e-mail 
TamirSensei@gmail.com

Further information
can also be found at
www.shorinryu.com
www.suntreekarate.com
mailto:TamirSensei@gmail.com?subject=http://www.shorinryu.comhttp://www.suntreekarate.comshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2

Sensei David Tamir

Denshi-Shihan


Under the Direction

of Hanshi

Robert Scaglione

Ueshiro Shorin-Ryu Karate USA

in Israel

at Neve YaminUeshiro Neve [Oasis] Karate Dojo


סנסיי דוד תמיר

דנשי-שיהאן


בהנהגת

האנשי

רוברט סקגליון

הצהרת מטרה


להפיץ את האומנות של שורין-ריו קראטה ארה”ב [בישראל],

את הקטות והטכניקות, כמו שהוריש  המייסד שלנו מאסטר אנסיי יושירו.


לשמור ולהגן על ההיסטוריה, המסורת, שיטות ויושרה של שורין-ריו קראטה ארה”ב.


לפתח תלמידים למקסימום הפוטנציאל שלהם בגוף, בשכל וברוח; על ידי אדיבות, התנהגות נאותה, משמעת עצמית והתלהבות מעבודה מאומצת שמטופחת באמצעות הדוג’ו שלנו -- בית האימונים הקדוש -- של שורין-ריו קראטה ארה”ב [גם בישראל]. 

באמצאותכם להישתמש 
בתפריט הניווט 
בראש הדף הזה 
למצוא מידע נוסף

לעוד מידע
אנא תיתקשרו:

סנסיי דוד תמיר
טל. 054-283-3777  או אי-מייל
TamirSensei@gmail.com 

ניתן לימצוא מידע נוסף
 באתרים הבאים
www.shorinryu.com
www.suntreekarate.com
mailto:TamirSensei@gmail.com?subject=http://www.shorinryu.comhttp://www.suntreekarate.comshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2